Work with us

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

*ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ด่วน !!

  คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ขับรถได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

*ผู้ช่วยประสานงาน

  คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิ ม.6 – ปวส.
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ขับรถได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

*ช่างไฟฟ้า

*ช่างก่อสร้าง

*พนักงานขับรถเครน

*พนักงานติดตั้งป้ายจราจร

*พนักงานทั่วไป (ผลิตป้าย, ตีเส้นจราจร)

  คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อายุ 20-45 ปี
 • ขับรถได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงาน ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

  083-081-4258, 085-331-1136