Work with us

รับสมัคร

ผู้ช่วยประสานงาน 1 อัตรา

  • เพศชาย
  • วุฒิ ม.6 – ปวส.
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ขับรถได้

รับสมัคร
ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
ช่างเชื่อม 1 อัตรา

  • เพศชาย
  • วุฒิ ปวช. – ปวส.
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ขับรถได้