กาวอีพ็อกซี่ A, B สำหรับติดหมุด

ชนิด A และชนิด B 1 ชุด มีน้ำหนักรวม 3 กิโลกรัม
กาวอีพ็อกซี่ 1 ชุด ติดได้โดยประมาณ ดังนี้
หมุดโซล่าเซลล์ 40 ตัว
หมุดลูกแก้ว 60 ตัว
หมุดสะท้อนแสง 80 ตัว