สีโคลด์พลาสติก (COLD PLASTIC)

สีโคลด์พลาสติก (COLD PLASTIC)

วัสดุเคลือบผิวเพื่อป้องกันการลื่นไถล ยี่ห้อ ROADMARK

ใช้ลูกแก้วสะท้อนแสงที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง ประเภทที่ 2 มอก.543-2550  เคลือบผิวทางในพื้นที่ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ผิวจราจรลื่น เช่น ทางโค้ง, ทางลาดชัน, ทางแยก, ทางข้ามถนน ช่วยลดระยะเบรคขณะฝนตกได้ 30% ขนาดบรรจุถังละ 25 กก.

คุณสมบัติ

มีความสามารถต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistance) ไม่ต่ำกว่า 60 BPN/60 SRT โดยการทดสอบวิธี British Pendulum Machine