สีโคลด์พลาสติก (COLD PLASTIC)

สีโคลด์พลาสติก (COLD PLASTIC)

วัสดุเคลือบผิวเพื่อป้องกันการลื่นไถล ยี่ห้อ ROADMARK

ใช้ในจุดอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากผิวจราจรลื่น เช่น ทางโค้ง ทางแยก ทางลาดชัน และทางข้ามถนน ขนาดบรรจุถังละ 25 กก.