แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 9

แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 9

-Diamond Grade / Micro Prismatic

สีขาว, สีเหลือง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีแดง

และสีฟลูออเรสเซนต์ทุกสี

-Diamond Grade / Fluorescent สีส้ม

ความยาวม้วนละ 45 เมตร