แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 4

แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 4

High Intensity Prismatic Grade

สีขาว, สีเหลือง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และสีแดง