หมุดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

หมุดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

มีทั้งแบบใช้ติดขอบทาง และแบบติดบนผิวจราจร