หมุดจราจรสะท้อนแสง

หมุดจราจรสะท้อนแสง

สีขาวและสีเหลือง ขนาด 10×10 ซม. มีแบบ 1 ด้าน และ 2 ด้าน