ป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเตือนหัวเกาะพลังงานแสงอาทิตย์

ใช้ติดตั้งบริเวณหัวเกาะทางแยก หรือทางกลับรถ ทำงานโดยอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน และมองเห็นได้ในระยะไกล