เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสง ป้ายจราจร

คุณสมบัติเบื้องต้น : สามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้, เป็นแบบพกพาได้, อ่านค่าวัดความสะท้อนแสงรวดเร็วและแม่นยำ

รายละเอียด เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงป้ายจราจรผลิตตามมาตรฐาน ASTM E1709

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • เป็นเครื่องมือวัดการสะท้อนแสงของแผ่นป้ายเครื่องหมายจราจร (Retroreflective Traffic sign) แบบพกพา เพื่อความสะดวกต่อการตรวจวัดในสนาม
  • สามารถวัดค่าการสะท้อนแสงได้ตั้งแต่ 0 ถึง 2,000 lx-1.m-2
  • มีค่ามุม Observation angle 0.2, 0.5, 1 องศา และมีค่ามุม Entrance angle -4 องศา
  • สามารถค่าการสะท้อนแสงได้ทุกเฉดสี
  • มีจอแสดงผลแบบสัมผัสชนิด HVGA ขนาด 5” และสามารถปรับมุมในการมองได้
  • สามารถบันทึกผลการทดสอบได้ 1,000,000 ค่า
  • มีโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ จำนวน 1 ชุด
  • มีชุดสอบเทียบมาตรฐาน ( Calibration Standard ) สำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด
  • สามารถวัดค่าได้ตามมาตรฐาน ASTM E 1709
กดแชร์