พวกเราชาวอาคเนย์ภูมิใจได้มีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุ โค้งดอยรวกร้อยศพ จ.ตาก ค่ะ 😀