ผอ. รังสรรค์ แขวงการทางน่าน ให้สัมภาษณ์ถึงถนนสีแดงกับนักข่าวหลายสำนักค่ะ