ป้ายพร้อมติดตั้ง โครงการหน้าโรงเรียน สำหรับหนูๆ (‘-‘)/