ไฟฟ้า
และ
แสงสว่าง

12345 69 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

ไฟกระพริบ

เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ทำงานในตอนกลางคืน
- ชนิด 1 ด้าน
- ชนิด 2 ด้าน

12345 23 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง
12345 24 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

Your Speed

ป้ายบอกความเร็ซของยานพาหนะที่สัญจรบนท้องถนน
แสดงเป็นสัญลักษณ์ตัวเลข 2 สี กิโลเมตรต่อชั่วโมง

12345 21 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง
12345 22 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

ไฟเตือน ไฟหมุน

12345 51 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

ป้ายเตือนลูกศรไฟกระพริบ

สำหรับติดท้ายรถปิบัติงาน
ขนาด 0.60 x 1.20 ม.
พร้อมรีโมตควบคุมการทำงานได้จากห้องโดยสาร

12345 50 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

ป้ายเตือนไฟกระพริบเขตโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

พร้อมเสาร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2" x 3.5 ม. ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

yourspeed - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

ป้ายแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ (Your Speed Sign) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

ป้ายเตือน LED สามารถตรวจวัดความเร็วของยานพาหนะ และแสดงความเร็วที่ตรวจวัดบนป้าย สามารถแสดงความเร็วโดยแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอล 2 หลัก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

12345 24 1 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

ป้ายเตือนไฟกระพริบ (Solar Cell) พร้อมเสา

ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนหัวเกาะ หรือป้ายเตือนจำกัดความเร็ว ผลิตตามมาตรฐานป้ายเตือนและป้ายบังคับทุกชนิด สามารถทำงานตลอด 24 ชม.พร้อมเสาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2" x 3.5 ม.

โคมไฟถนน

12345 37 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

แผงโซลาร์เซลล์

อุปกรณ์เปลี่ยนแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับโคมไฟ

12345 68 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

โคมไฟถนน LED (LED Street Light)

เหมาะสำหรับติดตั้งบนถนน สามารถติดตั้งเข้ากับเสาไฟฟ้าเดิมได้ทันที

12345 36 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

โซลาร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์

เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบอ๊อฟกริด โดยทำหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผงโซลาร์เซลล์ แล้วควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้มีการชาร์จประจุเข้าแบตเตอรี่มากเกินไป (ซึ่งถ้าชาร์จมากเกินไปอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือระเบิดได้) โดยเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จประจุเต็มแล้ว ตัวชาร์จ คอนโทรลเลอร์ ก็จะทำการตัดการชาร์จประจุโดยอัตโนมัติ

12345 77 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

ชุดเสาไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมโคมไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง (LED Solar Street Light)

ชุดเสาไฟถนน LED ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมโคมไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง (LED Solar Street Light) ขนาด 35W เสาสูง 6 เมตร และเก็บแบตเตอรี่แขวนบนเสา แผงโซล่าร์เซลล์ 150W ความสว่าง (ใต้โคม) ประมาณ 16 Lux ขนาดแบตเตอรี่ 100 mAh จำนวน 2 ลูก สามารถเก็บกระแสไฟฟ้าได้ 5 คืน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบสายส่งของการไฟฟ้า

mast arm - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง
ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ชนิด 2 หัว บนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
  • โคมไฟสัญญาณกระพริบ ชนิด 2 หัว ขนาด dia. 300 มม. สว่างไม่ต่ำกว่า 700,000 MCD หลอด LED 5 mm Amber โคมละ 162 หลอด ทำงานสัมพันธ์กัน (ปรับการกระพริบโคมละ 1 ครั้ง สลับกันหรือ 2 ครั้งสลับกันได้)
  • ป้ายเตือนข้อความขนาด 60 x 120 ซม. และป้ายเตือนสัญลักษณ์ ขนาด 120 x 120 ซม. หรือป้ายเตือนขนาด 75x 210 ซม. ติดแผ่นอะลูมิเนียม หนา 2 มม. พร้อมแผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 9 ธรรมดา หรือ แบบที่ 9 ฟลูออเรสเซนซ์
  • เสาไฟสัญญาณแบบสูง (Mast Arm) ชนิดกิ่งเดี่ยว (Single Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รวมติดตั้ง
12345 85 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง
โคมไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ (Solar Cell) พร้อมเสา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
  • โคมไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ (Solar Cell) จำนวน 1 โคม สีแดง และสีเหลือง รุ่น LED 162 หลอด พร้อมเสาเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"x4 ม. สว่างไม่ต่ำกว่า 700,000 MCD กระพริบ 60 ครั้ง ต่อนาที +/-5 ครั้ง, แผงโซล่าร์เซลล์ 5W, แบตเตอรี่ Seal Lead Acid 12V 7.2 Ah, หลอด LED 5 mm Amber

บริษัท อาคเนย์ทร้าฟฟิค จำกัด

169/1 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160

โทร: 02-421-0087, 02-806-2580
แฟกซ์: 02-806-2000
อีเมล: info@settraffic.com

กดแชร์